Hãy mắc sai lầm chính xác nhất: Một trung tâm thành phố phù hợp có thể đắt gấp năm lần so với trung tâm thành phố này; bạn chỉ không đủ khả năng chi trả.

Hãy mắc sai lầm chính xác nhất: Một trung tâm thành phố phù hợp có thể đắt gấp năm lần so với trung tâm thành phố này; Những gì bạn có thể không đủ khả năng?

Một căn hộ ở trung tâm thành phố có thể đắt gấp 5 lần so với mức này “Một ngôi nhà ở trung tâm thành phố điển hình có thể đắt gấp năm lần so với ngôi nhà này; bạn không thể mua được. “


beipharmacy.com

Chỗ sai là “để so sánh “.

Làm thế nào để sửa chữa nó, thay vì so sánh nó với cái gì?

Khôi phục “so sánh ”và“ so sánh ”là rất chính xác.

Sau khi thay đổi “so sánh” trong một câu có thể là: Một để so sánh Ngôi nhà của họ sẽ đắt gấp năm lần so với cái này; bạn chỉ không đủ khả năng chi trả.


#comparative #house #city #centre #approximately #Sửa #ngay #nè

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.