GdDP là gì? Gddp là viết tắt của gì, trainghiemhay.com chia sẻ giải thích ý nghĩa của gddp và ccâu trả lời xuất sắc!

GdDP là gì?

gddp là một hướng dẫn Giáo dục địa phương. Cái đầu Giáo dục địa phương cung cấp cho sinh viên những thông tin hữu ích về nơi ở, phát triển tình yêu đất nước của học sinh, hiểu và sử dụng những gì đã học để giải quyết các vấn đề của đất nước …


beipharmacy.com

Vài điều về Giáo dục địa phương

Giáo dục địa phương Điều quan trọng là sử dụng các phương pháp tích cực cho học sinh.

Giáo viên đóng vai trò lập kế hoạch, dẫn dắt các hoạt động của học sinh, tạo ra một môi trường học tập thân thiện và giải quyết vấn đề.

Học sinh tham gia vào các hoạt động học tập, tự xác định kỹ năng và nguyện vọng của mình, rèn luyện thói quen và kỹ năng tự đánh giá.


beipharmacy.com

Các hoạt động học tập của học sinh bao gồm giải quyết vấn đề, thực hành và hành động (áp dụng những gì đã học để tìm và giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống địa phương). , được thực hiện với sự trợ giúp của các công cụ giáo dục, đặc biệt là công nghệ thông tin.

Các hoạt động học tập nói trên được tổ chức trong và ngoài môi trường nhà trường thông qua một số phương thức chính như sau: học theo tín chỉ; tiến hành công việc, trải nghiệm, nghiên cứu; hành trình; làm việc nhóm, làm việc nhóm.

Tùy theo mục tiêu và tính chất công việc, có thể tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, nhóm hoặc cả lớp nhưng phải đảm bảo cho mỗi học sinh được đảm bảo tốt nhiệm vụ học tập của mình.


#gdđp #là #môn #gì #Câu #trả #lời #đúng #nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.