Triết gia Anaximander coi cái gì là cơ sở đầu tiên của vạn vật trong tự nhiên, nhà triết học Anaximander là ai, beipharmacy.com chia sẻ cùng bạn.

Nhà triết học Anaximander đã suy nghĩ về cơ sở đầu tiên của vạn vật trong tự nhiên là gì?

Nhà triết học Anaximander nghĩ về cơ sở đầu tiên của vạn vật trong tự nhiên là Một dạng, không xác định, vô hạn và tồn tại vĩnh viễn, là Apeiron.


beipharmacy.com

Anaximander là ai?

Anaximander of Miletus (lc 610 – c. 546 TCN) là một trong những triết gia đầu tiên của thời kỳ Tiền Socrates, người đặt nền móng cho sự phát triển của Triết học phương Tây. Ông là học trò của Thales of Miletus (lc 585 TCN), được coi là nhà triết học đầu tiên của Hy Lạp cổ đại.

Thales coi sự khác biệt này là sự khởi đầu của một cuộc điều tra triết học về bản chất của cuộc sống trong nỗ lực khám phá Nguyên nhân đầu tiên của việc tạo ra thế giới. Trước khi anh bắt đầu công việc của mình, thế giới được cho là hoạt động dưới sức mạnh thần thánh của các vị thần bất tử và ngay cả sau khi anh bắt đầu nghiên cứu, những ý tưởng này về cách thế giới hoạt động và cuộc sống của con người vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, những câu hỏi của ông đã mở đường cho những người khác mở rộng và nghiên cứu sâu hơn, cuối cùng dẫn đến cái mà ngày nay được công nhận là phương pháp khoa học. Anaximander là học sinh đầu tiên của Thales tiến bộ trong lĩnh vực điều tra này.

Thales nói rằng Nguyên nhân đầu tiên là nước, điều mà Anaximander bác bỏ và thay thế bằng khái niệm apeiron được định nghĩa là “vô biên, vô biên, không giới hạn, hoặc vĩnh cửu” (Baird, 10).


beipharmacy.com

Apeiron là một lực lượng thiên thể tập hợp và phân tán mọi thứ nhưng hình dạng chính xác của nó thì không ai biết rõ vì tất cả các tác phẩm của Anaximander đều bị thất lạc và chỉ được biết đến qua một câu nói và tài liệu tham khảo trong các bài viết sau đây của tác giả.

Các học giả gần đây đã nói rằng ông, chứ không phải Thales, nên được coi là nhà triết học đầu tiên của phương Tây bởi vì những lời nói trực tiếp và không thể chối cãi từ Anaximander tồn tại (mặc dù chúng là một) trong khi Thales thậm chí không có sẵn một mảnh ghép. Anaximander đã phát triển khái niệm mô hình, vẽ bản đồ thế giới đầu tiên ở Hy Lạp, và được cho là người đầu tiên viết sách văn xuôi.

Ông đã đi những chặng đường dài và rất được những người đương thời kính trọng. Một số đóng góp lớn của ông cho tư tưởng triết học là những câu trích dẫn trên ‘Yếu tố thiết yếu’ của vũ trụ là apeironmột lý thuyết triết học và thần học vẫn còn đang được tranh luận giữa các học giả ngày nay và một số người cho rằng đã đưa Plato làm nền tảng cho vũ trụ học của ông, beipharmacy.com.


#Nhà #triết #học #Anaximander #quan #niệm #cơ #sở #đầu #tiên #mọi #vật #vũ #trụ #là #gì

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.