Performance Coaching là gì, Performance Coaching nghĩa là gì, Performance Coaching trong tiếng Việt là gì, beipharmacy.com chia sẻ cùng bạn.

Huấn luyện Hiệu suất là gì?

Huấn luyện Hiệu suất Huấn luyện Hiệu suất là một phương pháp rất hiệu quả để cải thiện hiệu suất của nhân viên của bạn. Trên thực tế, đào tạo hiện được xem như một công cụ hữu ích, các công ty trên toàn thế giới chi 100 tỷ đô la mỗi năm để đào tạo nhân viên những kỹ năng cần thiết để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.


beipharmacy.com

Huấn luyện thường có hai khía cạnh quan trọng: phát triển và hoạt động.

Đào tạo hiệu suất, còn được gọi là đào tạo nâng cao, là một quá trình liên tục nhằm nâng cao hiệu suất công việc. Tuy nhiên, tôi không phải là người đưa ra lời khuyên hay trở thành một chuyên gia – tôi muốn hỗ trợ với tư cách là một huấn luyện viên thể thao, chia sẻ ý tưởng và khuyến khích sự cải tiến liên tục.

Hiệu suất giảng dạy và sự xuất hiện Cải tiến hiệu suất liên tục trong đó huấn luyện viên giám sát sự tiến bộ của nhân viên để đạt được mục tiêu thường xuyên của họ. Mục đích là giúp đỡ và hỗ trợ nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ hơn là huấn luyện.

Các trụ cột chính của việc giảng dạy là Quản lý hiệu suất và phản hồi và cộng tác. mục tiêu là Thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để xem bạn có thể hỗ trợ từng nhân viên như thế nào và giúp họ đạt được mục tiêu.


beipharmacy.com

Làm thế nào để đào tạo có thể cải thiện hiệu suất?

Dưới đây là một số quyền lợi mà nhân viên có thể được hưởng vào đào tạo nghề:

  • Tự nhận thức và phản hồi tích cực là rất quan trọng đối với hiệu suất công việc và thành công. Một giáo viên trẻ thúc đẩy nhận thức về bản thân trong việc cho đi Phản hồi liên tục . Điều này giúp nhân viên hiểu cách họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn.
  • Đào tạo hiệu suất Vấn đề của người lao động và ngăn họ quá thoải mái khi ở vị trí của họ. Thử thách phù hợp cũng có thể giúp họ rất tận tâm với việc luyện tập của anh ấy trở thành người cho tốt .
  • Quản lý hiệu suất giảng dạy có thể giúp nhân viên Thay đổi và thay đổi bằng cách hỗ trợ phát triển các kỹ năng như lòng can đảm, kỹ năng, kỹ năngliên lạc .
  • Đào tạo hiệu suất cũng giúp nhân viên của bạn hoạt động tốt hơn. Điều này là do mọi người đều có chúng chính sách rõ ràng để di chuyển về phía trước.
  • Nó sẽ giúp nhân viên của bạn hiểu Chuẩn bị tốt để đối phó với các vấn đề và đóng góp nhiều hơn cho xã hội, Nâng cao tinh thần của nhân viên và giúp bạn rất cạnh tranh với tư cách là một tổ chức.
  • Các nhà quản lý và nhóm cấp cao của bạn cũng có thể hưởng lợi từ việc huấn luyện hiệu quả. Ví dụ, nó có thể giúp họ phát triển những cách thức lãnh đạo mớixác định kỹ năng tiềm năng của bạn nên được sửa, wowhay. com chia sẻ cùng bạn.

Đào tạo nhân viên từng bước

Đây là hướng dẫn từng bước để đào tạo hiệu suất. Hãy chắc chắn rằng bạn Đào tạo mọi người trong tổ chức của bạn để làm quen với tất cả các khía cạnh của quy trình.

Đặt mục tiêu

Bước đầu tiên là đặt mục tiêu rõ ràng. Điều này có nghĩa là phân tích hai khía cạnh: bất kỳ thách thức nào bạn đã xác định và các mục tiêu bạn có thể đào tạo nhân viên để đạt được.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách phân tích hiệu suất của nhân viên cho đến nay. Có điều gì nổi bật ở thời điểm này không? đánh giá hiệu suất của nhân viên quá sớm hoặc xem xét lương của họ? Bạn cũng có thể sử dụng mô hình đo lường dưới dạng lưới 9 hộp hoặc tổng mức để giúp bạn xác định bất kỳ vấn đề vận hành nào.

Sau khi hoàn thành đánh giá, bạn nên hỏi nhân viên xem mục tiêu của họ là gì.

Họ hy vọng đạt được điều gì thông qua đào tạo nghề? Họ muốn cải thiện những khía cạnh nào trong quá trình làm việc?

Điều quan trọng là đạt được sự hiểu biết lẫn nhau ở đây để cả hai bên biết được mục đích chính của việc thúc đẩy mối quan hệ giảng dạy. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt ra một mục tiêu rõ ràng mà cả hai bạn đều có thể đạt được.

Đầu vào là bắt buộc

Từ thời điểm này, bước tiếp theo là yêu cầu nhân viên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Là một huấn luyện viên thể thao, Bạn cần đặt câu hỏi, lắng nghe cẩn thận và cởi mở. Bạn có thể nghĩ rằng bạn biết nhân viên của mình nên làm gì, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là họ nghĩ gì.

Hỏi họ về kết quả hoạt động trong quá khứ nhưng hãy tập trung vào vị trí mà họ muốn trong tương lai. Đây là bước đầu tiên trong việc tạo ra một môi trường an toàn và tích cực, nơi các nhà giáo dục có thể cởi mở và trung thực về những gì họ muốn đạt được.

Chia sẻ một bình luận

Điều quan trọng là bạn phải chia sẻ nhận xét và quan sát của bạn về mỗi phần của khóa học. Điều này sẽ giúp nhân viên tự giác và cởi mở với những ý tưởng khác nhau. Hãy cẩn thận cách bạn làm điều này. Mục tiêu không quan trọng. Bạn muốn tập trung vào việc tạo sự thoải mái và thú vị cho nhân viên của mình. Khuyến khích nhân viên xác định các lĩnh vực cần tập trung bất cứ khi nào có thể.

Xác định các mục tiêu có thể đo lường

Một phần quan trọng khác của huấn luyện hiệu suất là làm việc với nhân viên để xác định các mục tiêu có thể đo lường được. Đây là nơi bạn biến nhận xét và phản hồi thành hành động. Hướng dẫn nhân viên và khuyến khích họ chọn một hoặc hai mục tiêu sẽ kéo dài và thách thức họ. Hãy chắc chắn rằng họ chọn các chỉ số liên quan đến nhân viên để họ có thể đo lường sự tiến bộ của mình và có ý tưởng hành động khi họ tiến bộ. Điều này sẽ giúp họ có động lực và tham gia vào quá trình này.

Theo dõi và cung cấp hỗ trợ

Cuối cùng, và quan trọng nhất, hãy theo dõi quá trình đào tạo, gặp gỡ thường xuyên và cung cấp hỗ trợ. Đảm bảo rằng nhân viên hiểu rằng họ có thể liên hệ với bạn bất cứ lúc nào. Điều này sẽ giúp thúc đẩy nhân viên đạt được mục tiêu của họ. Nó cũng giúp một người cảm thấy có trách nhiệm.

Cách tốt nhất để làm điều này là gặp gỡ thường xuyên nhất có thể. Cơ quan Đánh giá hiệu suất thường xuyên mang lại lợi ích cho nhân viên theo một số cách. Nó giữ cho nhân viên gắn bó và đảm bảo rằng họ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình. Ngay cả khi một nhân viên đang làm việc tại nhà, bạn vẫn phải tiếp tục Đánh giá thực hành tiêu chuẩn cho nhân viên từ xa khuyến khích họ tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu của họ, wowhay. com chia sẻ cùng bạn.

Mẹo giúp nhân viên cải thiện hiệu suất

Bây giờ chúng ta đã thảo luận về vai trò của một huấn luyện viên nhân viên và năm lĩnh vực chính của đào tạo nhân viên, hãy cùng xem xét các mẹo đào tạo nhân viên.

Trên tất cả, hãy nhớ rằng Dạy học là hỏi nhiều hơn là nói. Ở mỗi giai đoạn, hãy đảm bảo rằng huấn luyện viên của bạn không ngừng khuyến khích những nhân viên đã được giao thực hiện công việc. Thay vào đó, họ nên liên tục tập trung vào việc đặt những câu hỏi phù hợp, lắng nghe, khuyến khích sự tự nhận thức và thách thức họ học hỏi và đạt được thành tựu.

Tập trung vào sự tin tưởng lẫn nhau

Sự tin tưởng là chìa khóa để giảng dạy. Niềm tin cũng phải đi cả hai con đường. Điều này có nghĩa là phát triển một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và phản hồi cởi mở và trung thực.

Tạo ra một văn hóa giảng dạy

Cách tốt nhất để tạo ra một chương trình đào tạo thành công là xây dựng văn hóa đào tạo trong tổ chức của bạn. Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường nơi các nhân viên có tư duy phát triển và muốn giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Bạn cần phải nuôi dưỡng ý thức học hỏi liên tục, nơi mọi người cảm thấy có động lực để học hỏi và cải thiện hiệu suất của họ một cách thường xuyên.

Hãy ưu tiên đào tạo trong tổ chức của bạn. Làm một quá trình tăng việc làm cho mọi thành viên trong nhân viên của bạn. Làm một chương trình công nhận nhân viên hoặc hành động như thể trả tiền cho công việc Cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn quan tâm đến sự phát triển của họ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển văn hóa hiệu suất cao giúp công ty của bạn thành công.

Giám sát hiệu suất của dịch vụ mọi lúc

Hãy chắc chắn rằng bạn theo dõi công việc của mình thường xuyên để xem kết quả của các hoạt động đào tạo của bạn. Đo lường sự tiến bộ của nhân viên để xác định xem họ có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không.

Quản lý hiệu suất là một quá trình liên tục và điều đó có nghĩa là thúc đẩy đối thoại liên tục giữa các huấn luyện viên và nhân viên. Bạn cũng có thể khuyến khích nhân viên của mình làm điều tương tự tự đánh giá thường xuyên để họ tự đánh giá công việc của mình.

Thu thập 360 bài đánh giá

Cuối cùng, hãy đảm bảo bạn thu thập 360 đánh giá mọi lúc. Hỏi huấn luyện viên của bạn xem họ cảm thấy quá trình diễn ra như thế nào và hỏi nhân viên của bạn xem chương trình có đáp ứng được kỳ vọng của họ hay không. Điều này sẽ giúp bạn thấy bất kỳ lĩnh vực nào cần phải thay đổi để nhân viên của bạn có thể tận dụng tối đa những gì bạn đã làm, wowhay. com chia sẻ cùng bạn.


#Performance #Coaching #là #gì #Điều #đặc #biệt #về #Performance #Coaching

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.