Quận Bố Hải Khẩu do lực lượng của Trần Lãm kiểm soát, huyện hiện tại chính là lực lượng của Trần Lãm, beipharmacy.com chia sẻ rất nhiều.

Vùng Bố Hải Khẩu do đại quân Trần Lãm bảo vệ, nay thuộc vùng nào?

Khu vực Bồ Hải Khẩu do quân nhân Trần Lãm trấn giữbây giờ là tỉnh Bình yên.


beipharmacy.com

Thống đốc Trần Lãm là một trong 12 lãnh chúa phong kiến, Chỉ huy quân sự Trần Lãm ở khu Bồ Hải Khẩu họ được coi là một đội quân hùng mạnh.

Tìm hiểu thêm về khu vực Bo Haikou

Nhân dân vùng Kỳ Bố Hải Khẩu, đặc biệt là Thái Bình và Thái Bình đều đã có nhiều đóng góp để xây dựng nên sự nghiệp thống nhất đất nước của Đinh Tiên Hoàng.

Giai đoạn này cũng bao gồm các địa điểm cũ như:

Từ đường thờ Bùi Quang Dũng (xã Tân Bình, huyện Vũ Thư), người có công khai quốc thời Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, hiện còn ở bái đường thờ ông (xã Tân Bình, Vũ Thư .);

  • Đình Trần Lãm (phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) để tưởng nhớ sự tích vua Trần Lãm;
  • Đền Ba Thôn, chùa Hùng Quốc (Thy Hải, Thái Thụy) và đền Bắc (Đông Sơn, Đông Hưng) thờ các vị quan có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp quân 12;
  • Đình Khả (Duyên Hải, Hưng Hà) tưởng nhớ vị vua nhà Đinh là Nguyễn Phúc Thời.

Từ Kỳ Bố – Hải Khẩu đến Trường Yên – cố đô Hoa Lư là nối dài di sản lịch sử của vùng đất và là niềm “khát khao” bao đời của tình nghĩa sâu nặng giữa đất và người nơi ấy. được các hoàng thân quốc thích chọn làm “trọng ân”, tương tự như các đình trong đình của người dân Kỳ Bố thờ Thành Hoàng, tướng quân Trần Lãm: “Thái Bình vô biên, Kỳ Bố chính trực” (theo báo Thái Bình). beipharmacy.com để chia sẻ với bạn.


beipharmacy.com


#Vùng #Bố #Hải #Khẩu #sứ #quân #Trần #Lãm #trấn #giữ #hiện #nay #là #tỉnh #nào

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn hay nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.