Poker thum thum là gì, ca ui thum thum tiếng Khmer là gì, ca ui thum thum tiếng Khmer là gì được beipharmacy.com chia sẻ.

Thum thum poker là gì?

Thum thum poker là một câu có ý nghĩa rất đặc biệt, beipharmacy.com chia sẻ với bạn ý nghĩa của cụm từ đó Thum thum poker là gì?


beipharmacy.com

Nói chung, ngôn ngữ nào cũng có những câu mang một ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi nói đến “chuyện tình”. Cà phê thum thủm và một câu liên quan đến vấn đề này.

  • Xi là để ăn.
  • Ca do có nghĩa là ‘chuối’ (dành cho nam giới), trái chuối ở đây trong các từ để lắng nghe bạn.
  • thum thum là tuyệt vời.

Vậy, thum thum poker là gì? thì bạn sẽ tự hiểu, beipharmacy.com không cần giải thích gì thêm.

Sau khi biết nghĩa của câu Cà phê thum thủm Có gì thì đừng hỏi người đó, người đó và đừng đem chuyện đó cho người lạ và mang tai họa vào thân vì nếu họ biết điều đó nghĩa là gì. Cà phê thum thủm Dù đó là gì, họ nghĩ bạn không có tư cách, một kẻ hư hỏng …


beipharmacy.com


#cà #đo #thum #thum #là #gì #Câu #trả #lời #đúng #nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.