Yokai là gì, Yokai có nghĩa là gì?

Yokai là gì?

Yokai là một từ tiếng Nhật có nghĩa là quỷ / yekai như mọi người đôi khi tin tưởng nhưng yokia không phải như vậy.


beipharmacy.com

Yokai pa hình thức của khoảnh khắc: cảm giác sợ hãi và khiếp sợ, hoặc ngạc nhiên và ngạc nhiên trước một sự kiện kỳ ​​lạ; hoặc một tiếng ồn hoặc mùi lạ cần thiết để mô tả; một phép màu không thể giải thích bằng sức mạnh tâm linh.

Sau đó, thật kỳ lạ khi các chữ cái là tiếng Nhật Yokai pađược viết riêng Yokai có thể có nghĩa là một bí mật kỳ lạ hoặc hấp dẫn!


#Yokai #là #gì #Điều #đáng #sợ #về #Yokai #chưa #biết

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.