Bỏ đầu đuôi tiếng gọi mà không hay là gì, bỏ đuôi đuôi hóa ai mà không hay là gì, trả lời câu đố bỏ câu đố đầu tiếng gọi thiết tha, bỏ đuôi hóa trái ai mà không hay, beipharmacy.com chia sẻ.

Bạn làm nghề gì?

Bỏ qua đầu ngôn ngữ gọi thiết bị, bỏ đuôi hóa ai mà không hay là from BƠI.


beipharmacy.com

Bỏ thiết bị gọi đầu tiên: Bắp bỏ ‘B’ thì là từ ƠI is English call người khác một cách vô cùng thân thiết, đáng yêu, ngọt ngào. Ví dụ: Nam ơi!

Bỏ phần dư đuôi ai mà chẳng hay is the Borting ‘i’ is BƠ is a left the special tree can be eat life or made in prefix rất ngon.

Cuối cùng của câu đố là:

Keep nguyên là thú vui say, được chơi cùng nước những ngày hè sang là gì?

Keep nguyên là thú vui say, được chơi cùng nước những ngày hè sang từ BƠI.


beipharmacy.com


#Bỏ #đầu #tiếng #gọi #thiết #tha #bỏ #đuôi #hóa #trái #mà #chẳng #hay #là #gì

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.