Hãy cùng đội ngũ Beipharmacy tìm hiểu Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn trong trường hợp nào ? để có câu trả lời chính xác nhất.

Trong trường hợp nào thì dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn? :

  1. Khi dân chủ là một giá trị xã hội
  2. Khi dân chủ là một hình thức nhà nước
  3. Khi dân chủ là giai cấp
  4. Khi dân chủ là chính trị

Câu trả lời là: khi dân chủ là một giá trị xã hội

Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn, trong trường hợp nào?
Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn, trong trường hợp nào?


category: Hỏi-Đáp
#Dân #chủ #là #một #phạm #trù #vĩnh #viễn #trong #trường #hợp #nào

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp hay nhất và đầy đủ nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.