Mình đi làm đồng, móng tay bị vàng theo các bạn là loại đất gì, đất mặn máy móc nặng, đất chua nhiều nhất là đất gì, beipharmacy.com chia sẻ hay nhất.

Để làm ruộng, và móng tay vàng vọt của tôi, đây là loại đất gì?

Khi làm ruộng, móng tay vàng, đất thuộc loại này. đất mặn.


beipharmacy.com

Đất chua nhiều máy, thế nào là đất chua nhất?

Đất phèn là loại đất cơ giới, chua cao và có độ pH <4.

Thành phần S → FeS2 → H2SO4 của đất sét phèn là gì?

Cấu trúc S → FeS2 → H2SO4 của đất mặn cần dựa trên cùng một điều kiện Kỵ khí, thoát nước, oxy.


#Đi #làm #ruộng #về #móng #chân #vàng #đất #này #thuộc #loại #đất #nào

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.