EULA là viết tắt của gì, EULA là gì, cách tạo EULA, beipharmacy.com chia sẻ những điều đặc biệt về EULA mà bạn chưa biết.

EULA đại diện cho điều gì?

EULA là viết tắt của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (còn được gọi là Thỏa thuận cấp phép phần mềm (SLA), hoặc Thỏa thuận người dùng cuối ứng dụng được cấp phép).


beipharmacy.com

Nếu bạn là Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) là tài liệu pháp lý quan trọng nhất cần bao gồm khi phân phối phần mềm của bạn.

Hoạt động như một hợp đồng giữa nhà phát triển hoặc nhà xuất bản phần mềm và người dùng, EULA cấp cho người dùng quyền sử dụng phần mềm và bao gồm một số điều khoản quan trọng giới hạn trách nhiệm của bạn đối với người dùng. Làm thế nào để trở thành một nhân viên bán hàng.

Ví dụ: EULA mô tả các nghĩa vụ của bạn, các hạn chế sử dụng và các hạn chế đối với các sự cố phần mềm. Trước khi cài đặt hoặc truy cập phần mềm, người dùng phải chấp nhận các điều khoản của EULA, có nghĩa là chúng bị giới hạn trong nội dung mà bạn đã cài đặt, beipharmacy.com chia sẻ với bạn.

Lý do yêu cầu EULA

Trong bài viết này, beipharmacy.com chia sẻ bốn lý do chính khiến doanh nghiệp của bạn cần EULA:


beipharmacy.com

  • Giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bạn
  • Tiếp tục theo dõi việc phân phối và sử dụng phần mềm của bạn
  • Bảo vệ quyền rút lại sự đồng ý của bạn
  • Giảm việc lạm dụng ứng dụng

Bạn viết EULA như thế nào?

Khi ký Thỏa thuận cấp phép người dùng ban đầu, hãy đảm bảo rằng:

  • xác định bản thân / doanh nghiệp của bạn;
  • chỉ định các quy tắc về hành vi của người dùng và quyền truy cập vào các sản phẩm / chương trình của bạn;
  • tiết lộ bản quyền / giấy phép (ví dụ: mã nguồn mở);
  • bao gồm các điều khoản cấp phép khác cho phần mềm bao gồm các điều kiện chấm dứt;
  • bao gồm bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm và từ chối trách nhiệm về tiêu đề.


#EULA #là #viết #tắt #của #thuật #ngữ #gì #Điều #đặc #biệt #về #EULA #bạn #chưa #biết

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.