Là khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam vừa được Unesco công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, beipharmacy.com chia sẻ.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển nào?

Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và cao nguyên Kon Hà Nung (tỉnh Gia Lai).


beipharmacy.com

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) được Unesco công nhận vào tối ngày 15/9/2021. Trong phiên họp lần thứ 33 của Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO tổ chức tại Nigeria, hai khu vực nói trên của Việt Nam đã được công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển thế giới”.

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) có gì thú vị?

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, nằm trên địa bàn hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận), dân số tự nhiên với đất liền, biển và đất liền trong rừng (rừng, biển và sa mạc) hơn 31.000 người.

Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng nằm trải rộng trên các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Kbang, Chư Păh, Đak Pơ và thị xã An Khê (huyện Gia Lai), có diện tích 413.511,67 ha, đại diện cho vùng tự nhiên Tây Nguyên. hệ thống rừng. , beipharmacy.com để chia sẻ cùng bạn.

Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng có gì thú vị?

Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng gồm ba vùng: vùng căn cứ có diện tích 57.589 ha, gồm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; khu bảo tồn có diện tích 152.009 ha; và khu chuyển tiếp có diện tích 206,211 ha.


beipharmacy.com

Kon Hà Nừng còn được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương và đỉnh cao nhất đạt 1.700 mét.

Hệ động, thực vật của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh rất đa dạng, có khoảng 1.754 loài thực vật ngoại lai; 91 loài thực vật mặt đất; 87 loài động vật; 326 loài chim; 77 loài bò sát, trong đó có nhiều loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Đặc biệt, có một số loài mới được phát hiện gần đây như voọc tai cười (Garrulax konkatinhensis) và voọc xám (Pygathrix cinerea), là những loài khỉ được tìm thấy ở Việt Nam. Cao nguyên Kon Hà Nừng còn có nhiều hệ thống thác nước đẹp, là điểm tham quan du lịch rất đẹp, beipharmacy.com chia sẻ với các bạn.


#Khu #dự #trữ #sinh #quyển #thế #giới #Việt #Nam #gần #đây #nhất #Unesco #công #nhận #là #gì

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn hay nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.