Công nghệ số là gì, sức mạnh số là gì, tại sao sức mạnh số lại quan trọng trong thời đại công nghệ, beipharmacy.com chia sẻ hay nhất!

Công nghệ kỹ thuật số là gì?

Đọc viết kỹ thuật số là một kỹ năng hiếm cần thiết để sử dụng internet một cách an toàn và nhận được những lợi ích mà nó có thể cung cấp, bao gồm ‘các kỹ năng cần thiết để hưởng lợi từ thế giới kỹ thuật số’, các kỹ năng ‘cho phép bạn mua, kinh doanh và tìm các giao dịch tốt nhất trên internet; giao tiếp với gia đình và bạn bè; tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật số; Tôi đang tìm kiếm và xin việc ‘.


beipharmacy.com

Lũy thừa của số là sử dụng thông tin và công nghệ cho công việc, vui chơi, học tập và giao tiếp. Nó được hỗ trợ bởi các kỹ năng cần thiết trong CNTT-TT, ví dụ, sử dụng máy tính để tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, tạo, cung cấp và trao đổi thông tin, giao tiếp và tham gia vào mạng cộng tác.

Ý nghĩa đã dần thay đổi từ việc sử dụng máy tính làm việc để tập trung vào những kiến ​​thức khó nhất của giáo dục và cách khó khăn đến công nghệ mà beipharmacy.com và những gì bạn sử dụng và các thông điệp và thông điệp mà chúng tôi sử dụng trên Internet.

Công nghệ kỹ thuật số là gì?

Kỹ năng kỹ thuật số bao gồm các kỹ năng kỹ thuật số bao gồm “một loạt các kỹ năng từ cơ bản, kỹ năng chức năng đến các cấp độ cao hơn về tư duy, kỹ năng xã hội và kỹ thuật”.

Năm khái niệm sau đây cũng được thảo luận:


beipharmacy.com

  • ‘Trình độ tin học’ hoặc ‘trình độ công nghệ’: khả năng sử dụng máy tính và phần mềm liên quan;
    Hiểu biết về Internet (hoặc mạng): các kỹ năng cần thiết để tìm, chọn và phân tích thông tin trên Internet;
  • Hiểu biết về thông tin: các kỹ năng cần thiết để truy cập và phân tích thông tin, lưu trữ và truy xuất thông tin, sử dụng thông tin một cách hiệu quả và công bằng, và sử dụng thông tin để tạo ra và truyền đạt thông tin;
  • Đọc hiểu và giao tiếp: các kỹ năng giúp mọi người phân tích, đánh giá và tạo ra các thông điệp, các loại và các loại thông điệp khác nhau; và
  • Kỹ năng số: Một khái niệm rất rộng, kết hợp nhiều kỹ năng được thảo luận trong các khái niệm nêu trên.

Như bạn có thể thấy, kiến ​​thức kỹ thuật số không rõ ràng và dễ định nghĩa, nó liên quan đến các lĩnh vực học tập khác, và nó phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng và kinh nghiệm của mỗi người.

Đó là về hành vi kỹ thuật số, cách mọi người sử dụng công nghệ theo những cách khác nhau vào những thời điểm khác nhau – ví dụ: để thể hiện bản thân trên Internet, hoặc để biết bạn có thể làm gì với nhiều câu chuyện bạn có thể tìm thấy, beipharmacy.com chia sẻ với bạn.

Các kỹ năng kỹ thuật số cơ bản có thể có 5 loại hoạt động

1. Quản lý thông tin – tìm kiếm, quản lý và lưu trữ thông tin và nội dung số

2. Giao tiếp – tương tác, phối hợp, chia sẻ và hợp tác với những người khác

3. Giao dịch – mua bán hàng hóa và dịch vụ; học viện Tài chính; đăng ký và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số của chính phủ

4. Giải quyết vấn đề – tăng tính độc lập và tự tin trong việc giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số và tìm ra giải pháp

5. Sáng tạo – kết nối với cộng đồng và tạo nội dung hữu ích trên mạng, beipharmacy.com chia sẻ cùng bạn.


#Năng #lực #số #bao #gồm #những #năng #lực #gì #Đúng #nhất #nè

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.