Xếp hạng Tác động là gì, Xếp hạng Tác động là gì, Bảng xếp hạng tác động năm 2021, được chia sẻ bởi trainghiemhay.comClick ngay để tìm hiểu!

Xếp hạng Tác động là gì?

THE Impact Rankings là một chuỗi sử dụng việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc như một cách để xếp hạng các trường hàng đầu thế giới.


beipharmacy.com

Tại sao Điểm tác động lại quan trọng?

Xếp hạng tác động nó cung cấp thông tin về công việc đang được thực hiện bởi các trường đại học địa phương của chúng tôi, và là cơ hội để làm nổi bật hoạt động của các tổ chức và nỗ lực không có trong bảng xếp hạng.

Xếp hạng tác động nó sẽ cho phép trường đại học thể hiện sự khác biệt của trường đại học đối với thế giới chúng ta đang sống.

Điều gì một vị trí có thể làm được mà vị trí khác không thể?

Thế giới Xếp hạng Đại học của Thời báo Giáo dục Đại học được thiết kế cho các trường đại học nghiên cứu trên toàn thế giới và được điều chỉnh bởi các chỉ số về sự xuất sắc của nghiên cứu.


beipharmacy.com

Dữ liệu GROUP cũng đã đi tiên phong thành công trong cách tiếp cận theo hướng hệ thống mới, tập trung vào việc giảng dạy sự xuất sắc và thành công của học sinh, cả ở Nhật Bản và Hoa Kỳ (theo The Wall Street Journal).

Tuy nhiên, Bảng xếp hạng Tác động xem xét cách một trường đại học có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt bằng cách xem xét các chủ đề về nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, hòa bình và công lý.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc là gì?

Có 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) được LHQ thông qua vào năm 2015 nhằm đưa ra kế hoạch nhằm đạt được một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chúng bao gồm xóa đói giảm nghèo; thúc đẩy sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt với giáo dục tốt; đạt được bình đẳng giới và tăng trưởng kinh tế; cung cấp khả năng tiếp cận nước sạch và điện sạch với giá cả phải chăng; Khuyến khích đổi mới; giảm xung đột; xây dựng các thành phố và làng mạc bền vững và đạt được tiêu dùng và sản xuất bền vững; đối phó với biến đổi khí hậu; quản lý bền vững sinh vật biển và trên cạn; khuyến khích mọi người ôn hòa; và khôi phục quan hệ hợp tác quốc tế, chia sẻ trainghiemhay.com.


#Impact #Rankings #là #gì #Đọc #ngay #để #biết

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.