Hãy cùng đội ngũ Beipharmacy tìm hiểu XOR là gì ? Cổng XOR là gì ? Bảng sự thật XOR dễ hiểu nhất để có câu trả lời chính xác nhất.

Câu thần chú XOR là gì? XOR là một phép toán logic Boolean được sử dụng rộng rãi trong mật mã cũng như để tạo ra các bit chẵn lẻ để kiểm tra lỗi. Chúng tôi đi trường học Hãy tìm hiểu bên dưới!

XOR là gì? Cửa XOR là gì? Bảng sự thật XOR dễ hiểu nhất
XOR là gì? Cửa XOR là gì? Bảng sự thật XOR dễ hiểu nhất

XOR là gì? HOẶC độc quyền là gì?

XOR hoặc OR độc quyền là một phép toán logic so sánh các giá trị đầu vào (bit) và tạo ra giá trị đầu ra (bit). Phép thuật độc quyền HOẶC rất đơn giản. Nếu cùng một giá trị đầu vào, đầu ra là0 (hoặc sai). Nếu các giá trị đầu vào khác nhau, kết quả là1 (hoặc đúng).

Có các ký hiệu khác nhau được sử dụng bởi XOR, ví dụ, ⊕, ^, XOR hoặc EXOR. Biểu thức Boolean cho phép toán XOR là:

XOR là gì?
XOR là gì?

Cửa XOR là gì?

Cổng XOR (hoặc độc quyền-HOẶC) là sự kết hợp của cửa HOẶC, VÀ và KHÔNG (xem hình ảnh bên dưới). Đầu ra của cổng logic XOR cao ( 1) khi bất kỳ mục nhập nào cao ( 1). Nếu cả hai mục đều cao ( 1) hoặc cả hai mục nhập thấp ( 0), thì đầu ra thấp ( 0).

Cửa XOR là gì?
Cửa XOR là gì?

Đây là biểu tượng cửa XOR:

HOẶC độc quyền là gì?
HOẶC độc quyền là gì?

Tương tự Xor trong Pascal là gì? nó cũng xuất phát từ định nghĩa này.

Xem thêm:

XOR (bảng sự thật HOẶC độc quyền)

Bảng sau đây cho thấy bảng chân lý của phép toán XOR nhị phân (loại trừ HOẶC HOẶC) giữa hai đầu vào A và B (A XOR B).

Một GỠ BỎ Đầu ra (Y)
0 0 0
0 Đầu tiên Đầu tiên
Đầu tiên 0 Đầu tiên
Đầu tiên Đầu tiên 0

Bạn có thể thấy trong bảng sự thật rằng phép toán XOR là một tổng nhị phân nếu chúng ta không tính đến giá trị của bộ nhớ. Do đó, hoạt động XOR còn được gọi là bổ sung mod-2 .

Trong bảng sự thật đã cho, chúng tôi chỉ xem xét phép toán XOR trong hai bit duy nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần thực hiện thao tác XOR theo chiều bit khi xử lý các vectơ bit (ví dụ: một byte).

Làm thế nào để tính toán XOR từ hai tên?

Để hiểu logic XOR duy nhất theo từng bit, chúng tôi tính toán XOR của hai số 80tôi 100.

 1. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đại diện cho hai số trong biểu diễn nhị phân:
  • Biểu diễn nhị phân 8 bit của 80được 0101 0000.
  • Biểu diễn nhị phân 8 bit của 100được 0110 0100.

  Nó bắt buộc rằng cả hai số phải có cùng độ dài bit .

 2. Bây giờ, chúng tôi sẽ Tìm XOR của mỗi cặp bit tương ứng từ đầu tiên đến cuối cùng, sử dụng quy tắc:
  • Nếu hai bit bằng nhau, nghĩa là 1(o 0), thì bit đầu ra là 0.
  • Nếu hai bit khác nhau, đầu ra là 1.
 3. Ví dụ, cặp bit đầu tiên là 0⊕0bit đầu ra sẽ là 0. Tương tự, chúng ta có thể chỉ định bit đầu ra cho tất cả các cặp.
Hoạt động XOR:
0101 0000
0110 0100
= 0011 0100
 1. Do đó, kết quả của hoạt động XOR đã kích hoạt 80tôi 100được 0011 0100.

Cổng 3 vé

Trong một số trường hợp, chúng ta cần một cổng XOR với nhiều hơn 2 đầu vào. Một chức năng mà XOR thực hiện nhiều hơn 2 mục nhập được gọi là “chức năng lẻ” hoặc “Thêm mô-đun-2”. Hàm Boolean cho cổng XOR 3 đầu vào là:

Ký hiệu cổng logic 3 đầu vào

Cổng 3 vé
Cổng 3 vé

Bảng true cho cửa XOR 3 vào là bao nhiêu?

Bảng sự thật cho cổng logic XOR 3 đầu vào, tức là A XOR B XOR C được hiển thị bên dưới:

Một GỠ BỎ A XOR B XOR VELL
Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên
Đầu tiên Đầu tiên 0 0
Đầu tiên 0 Đầu tiên 0
Đầu tiên 0 0 Đầu tiên
0 Đầu tiên Đầu tiên 0
0 Đầu tiên 0 Đầu tiên
0 0 Đầu tiên Đầu tiên
0 0 0 0

Ứng dụng cửa XOR

Phép toán logic XOR được sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử kỹ thuật số và lập trình máy tính. Một số ứng dụng phổ biến của logic XOR là:

 • Codi : Logic XOR được thực hiện rộng rãi trong các phương pháp mật mã.
 • Phát hiện lỗi : XOR logic cho đầu ra 0nếu số lượng bit đầu vào là 1ghép đôi (chẵn lẻ) và đưa ra kết quả 1nếu số lượng bit đầu vào là 1số lẻ (lẻ). Do đó, sử dụng logic XOR để phát hiện tính chẵn lẻ của dữ liệu được truyền. Kỹ thuật này giúp xác định xem dữ liệu có bị hỏng khi thông tin kỹ thuật số được gửi đi hay không.
 • Bảo vệ dữ liệu RAID : Bằng cách sắp xếp các đĩa cứng sao cho một trong các ổ chứa XOR của tất cả các ổ khác, hệ thống RAID (mảng dự phòng của các đĩa kinh tế) sẽ khôi phục các ổ bị lỗi.
 • Thêm mạch : Cổng logic XOR được sử dụng rộng rãi trong các mạch máy tính để thực hiện các phép toán số học cơ bản như cộng và trừ.


category: Hỏi-Đáp
#XOR #là #gì #Cổng #XOR #là #gì #Bảng #sự #thật #XOR #dễ #hiểu #nhất

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn hay nhất và đầy đủ nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.